• track4
  • track3
  • track2
  • track1 - 1.00
http://www.veronica-group.com/wp-content/uploads/2018/12/naslovnica002.jpg

… a bow to nature that instilled in us the sense of harmony …
… a story of inseparability, connectedness, a story of a return to the beginning … to the fusion of nature and sound … a story of the urgency to return ….
… the sounds of nature are the basis of our perception of music …
… music in its deepest sense is nature transformed into culture …
… it is the most extraordinary artistic practice. Unlike painting, sculpting or poetry it does not seek to portray the world … a melody has no meaning … it is pure mathematics, oscillation of air at frequencies that follow the laws of physics …
… yet it is a miracle: mathematics turned into emotions …
… few are immune to its magic …
… a story of the beauty of nature disappearing day in, day out; as disappears nature, so disappears the playground of our conscience …

Boštjan Leben

 

… poklon naravi, ki je v nas vtisnila nauk o harmoniji …
… zgodba o neločljivosti, povezanosti, zgodba o vrnitvi na začetek … k zlitju narave in zvoka … zgodba o nujnosti vrnitve …
… zvoki narave so osnova za to, kako glasbo zaznavamo …
… glasba je v svojem smislu narava, ki se je spremenila v kulturo…
… je najbolj nenavadna umetnostna zvrst, v nasprotju s slikarstvom, kiparstvom ali poezijo ne upodablja sveta .. melodija nima smisla … je čista matematika, zračno valovanje katerega frekvence se sestavljajo po fizikalnih zakonitostih …
… pa vendar je to svojevrsten čudež: matematika se spreminja v občutke …
… le redki so imuni na njeno magičnost …
… zgodba o lepoti narave, ki jo z vsakim dnem manj in s tem je z vsakim dnem manj tudi našega igrišča zavesti …

Boštjan Leben Read more