Album
Natura Naturans

Natura Naturans

Gostujoči glasbeniki:

Cveto Polak…..bas/bass (tracks 3,4,6,7,9)
Igor Bezget…..kitare/guitars (tracks 3,6,8,9)
Aleš Uratnik….kitare/guitars (tracks 4,5)
Aleš Ulaga……bas/bass (tracks 1,2,8)

 

Tracklist.

 1. 1Quercus - 5:42
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 2. 2Tilia - 5:47
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 3. 3Prunus - 5:18
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 4. 4Pinus - 4:28
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 5. 5Fraxinus - 6:18
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 6. 6Fagus - 4:40
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 7. 7Acer - 3:40
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 8. 8Larix - 4:59
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998
 9. 9Juglans - 6:08
  Album NATURA NATURANS - Založba NIKA 1998

Nothing is predetermined; anything is possible. Every rhythmical pulse is in its right place – yet these places keep changing, eluding any pattern.
The keyboards add a sense of freedom as they keep venturing from the lyrical world to a world of indeterminate keys and harmony, only to return again.
The possibility to feel the difference between the passing and the eternal, between the weight of a brief moment and ease of timelessness.
Music that refuses to fit any framework known to this time and age.

Nič ni določeno, vse je možno. Vsak ritmični utrip
je na svojem mestu, vendar se ta mesta kar naprej
spreminjajo…Ni jih mogoče uloviti v nek vzorec.

Klaviature pripomorejo k občutku prostosti, saj se
kar naprej selijo iz liričnega sveta melodij v svet
nedoločenih tonalitet.

Možnost občutenja razlike med mimobežnim
in večnim, med težo hitrega trenutka
in lahkotnostjo izvenčasja.

TIP: Glasba, ki jo je nemogoče zamejiti v okvire,
ki jih pozna ta čas in prostor.

Dario Cortese