Album
Live

Live

Gostujoči glasbeniki / guests:

Lado Jakša………….sax, keyboards (tracks 3.-9.)
Miha Stabej…………guitar (tracks 8., 9.)
Aleš Uratnik……….guitar (track 10. -11.)

Tracklist.

 1. 1Temmas
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 2. 2Tilia
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 3. 3Tee T
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 4. 4Toulouse
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 5. 5Takoo
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 6. 6Zen
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 7. 7Fagus
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 8. 8Tuu
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 9. 9Te…Q
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 10. 10Moss
  Album LIVE - Samozaložba 2016
 11. 11Fraxinus
  Album LIVE - Samozaložba 2016
VERONICA …a compliment to the nature that imprinted the lesson of a harmony into our human beings… …the story about the inseparability, connection, the story about going back to the roots…to the fusion of nature and sound…the story about the necessity of going back… …the sounds of nature present a basis for the perception of music… …the music is basically the nature turned into culture… …it is the most extraordinary artistic genre, and in contrast to painting, sculpture or poetry, it does not depict the outside world…the melody does not have sense…it is purely mathematical, the airwave’s frequencies are summed up according to physical regularities… …and yet it is a unique miracle: mathematics turning into sensations… …it is a rareness to be immune to its magic… …the story about the nature’s beauty that is vanishing on daily basis and thus also our playgrounds of consciousness… Boštjan Leben

VERONICA
… poklon naravi, ki je v nas vtisnila nauk o harmoniji…
…. zgodba o neločljivosti, povezanosti, zgodba o vrnitvi na začetek… k zlitju narave in zvoka…
…. zgodba o nujnosti vrnitve….
…. zvoki narave so osnova za to, kako glasbo zaznavamo…
…. glasba je v svojem bistvu narava, ki se je spremenila v kulturo…
…. je najbolj nenavadna umetnostna zvrst, v nasprotju s slikarstvom, kiparstvom ali poezijo
ne upodablja sveta….melodija nima smisla… je čista matematika, zračno valovanje,
katerega frekvence se seštevajo po fizikalnih zakonitostih….
…. pa vendar je to svojevrsten čudež: matematika se spreminja v občutke…
le redki so imuni na njeno magičnost….
…. zgodba o lepoti narave, ki jo je z vsakim dnem manj… in s tem je z vsakim dnem manj tudi
našega igrišča zavesti …

Boštjan Leben